Delft kan burger beter informeren bij vergunningen

In Delft moeten bewoners zelf wekelijks nazoeken welke aanvragen er in hun omgeving zijn, meestal worden ze niet persoonlijk, actief geïnformeerd.

De overheid moet bij informatieverstrekking rondom vergunningverlening het burgerperspectief centraal stellen, zo stelt de Nationale Ombudsman. Dit betekent dat de wijze van informeren wordt afgestemd op de diversiteit aan burgers. De overheid zal meer moeten doen dan juridisch gezien verplicht is, als dat nodig is om burgers te kunnen bereiken. Oog hebben voor diversiteit en inclusie vormt daarbij de rode draad. Op deze manier hebben zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid om hun stem te laten horen en gaan er geen kansen verloren. De Nationale ombudsman heeft uitgangspunten geformuleerd die recht doen aan wat burgers van de overheid mogen verwachten.

Lees meer op www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2019/vergunningen

en meldt je in ieder geval ook aan op ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijke plannen
www.ruimtelijkeplannen.nl/attenderingsService