Meedenken met Schieoevers?

Meepraten Schieoevers
Meepraten, maar wel op het juiste moment.

De gemeente heeft een brede uitnodiging laten uitgaan om “in gesprek te gaan over wat we verstaan onder een sociaal, levendig en gemengd gebied en hoe we dat met elkaar kunnen creëren”. Een mooi streven waar we wel kanttekeningen bij plaatsen.

Eind vorig jaar is formeel inspraak geboden op het milieueffectrapport (MER) Schieoevers Noord. Deze inspraak is voorbij. Op het concept ontwikkelplan (COP) Schieoevers Noord is geen inspraak geboden. Het COP is zelfs niet ter inzage gelegd. De kaders voor de ontwikkeling van Schieoevers Noord zijn vastgelegd waarbij ruimte is geboden om tot 8.500 woningen te bouwen. Hoogtebeperkingen voor de hoogbouw zijn er niet. Het eerste bestemmingsplan ligt in ontwerp klaar. Inspraak volgens “Delfts Doen” is daarbij niet geboden. Na deze formele inspraak mogen we nu informeel meedenken hoe de ontwikkeling van Schieoevers verder moet. In onze zienswijze op het MER en het bestemmingsplan Tiny Houses hebben we aangegeven dat wij dit de verkeerde volgorde vinden. Ook hebben we tal van tekortkomingen in het MER benoemd.

De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. heeft het MER als onvoldoende beoordeeld. Uit de media[1] hebben we kunnen opmaken dat de Commissie adviseert het MER aan te vullen en pas daarna te besluiten over de plannen. De gemeente heeft aangegeven dit advies over te nemen. Wat dit betekent voor het formele inspraaktraject is niet bekend gemaakt door de gemeente Delft. Wij hebben nog geen beantwoording van onze zienswijze gezien en zitten dus nog met allerlei vragen, onder andere over het inspraaktraject.

Wij zouden graag onze meer principiële vragen over het proces van de planvorming beantwoord zien, voordat we ‘vrijblijvend’ gaan meedenken over plannen waarvoor we de spelregels niet kennen of onvoldoende vinden. Ondertussen zien we dat bij concrete bouwplannen aan het Zuideinde (binnen het huidige bestemmingsplangebied Schieoevers Noord) hoogbouw wordt gerealiseerd waar op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met bezwaren van omwonenden. Een inspraakproces dat dus geen vertrouwen geeft in de verdere plannen voor Schieoevers.

Meedenken is goed, maar wel graag met werkelijke invloed en in de juiste volgorde.


[1] Website Commissie m.e.r.