Bewoners tegen het blok

persbericht van bewoners van de wijk Koningsveld

Bewoners van de buurt Koningsveld hebben de gemeente om meer openheid gevraagd over de plannen voor een hoogbouwblok aan de Schie – ook wel bekend als Plan Zuideinde. Al jaren is dit plan door de gemeente in stilte voorbereid en nu het klaar is, krijgen de omwonenden “inspraak”. Bij een eerder verzoek tot openheid werd door de gemeente erg veel informatie achtergehouden.

Bewoners van het Koningsveld komen in de schaduw van het hoogbouwblok dat op de plek moet komen van Panjo en BoRent. Zij voelen zich voor het blok gezet nu sprake lijkt van voldongen feiten en geheime afspraken – sommige dateren al van jaren terug. In de toegezonden stukken is veel informatie zwartgelakt omdat de gemeente deze geheim wil houden. In de hoogbouwplannen lijkt geen rekening te zijn gehouden met eerder vastgesteld gemeentelijk beleid om “zichtlijnen“ langs de Schie open te houden met bouwhoogtes aangepast aan de directe omgeving. Ook is het bouwplan niet meegenomen in het milieuonderzoek voor Schieoevers Noord waar het feitelijk deel van uitmaakt.

Een grote groep bewoners van Koningsveld verzet zich tegen de bouwplannen en zal desnoods een beroep op de rechter doen. Niettemin hopen de gedupeerde bewoners dat door bijstelling van de plannen alsnog tegemoet zal worden gekomen aan hun bezwaren. Recente aandacht voor tijdige en betere inspraak bij de gemeenteraad geeft de Koningsveldbewoners hoop.