Jan de Oudeweg

De belangenvereniging TU Noord heeft samen met Natuurbescherming Natuurlijk Delfland een WOO verzoek ingediend over de communicatie met Steenvlinder m.b.t. de (bouw-)plannen bij de Jan de Oudeweg.

In het WOO document is zoals gebruikelijk informatie zoals namen door de gemeente weggelakt. Wij zagen toch nog enkele namen in het document. Deze namen hebben wij om privacy redenen alsnog zwart gelakt.
Het WOO document is in te zien via de link hieronder

Woo_documenten_Steenvlinder_TUNoordRedacted.pdf (38 MB)