Voortgang ontwikkeling Gele Scheikunde

Zoals bekend zijn in de eerste helft van het jaar Kondor Wessels Vastgoed en Amvest Development geselecteerd als ontwikkelaars van het Gele Scheikunde terrein. Het Gele Scheikunde terrein is door deze ontwikkelingscombinatie aangekocht. Sinds die tijd is er ongetwijfeld een hoop voorbereidend werk gedaan door de ontwikkelaar. De verwachting is dat Kondor Wessels en Amvest in het eerste kwartaal van 2021 een stedenbouwkundig ontwerp openbaar zullen maken. Dit stedenbouwkundig ontwerp zal het startpunt zijn voor een participatietraject waarin ook buurtbewoners kennis kunnen nemen van de plannen en ook nadrukkelijk om commentaar en inzichten gevraagd zullen worden. Zodra er meer bekend is over het stedenbouwkundige ontwerp en het participatie traject dan melden we dat o.a. via deze website. 

Afbeelding overgenomen uit het Ruimtelijk Programmatisch Kader.