Warmteplan Delft. Praat u mee?

Gemeente Delft is bezig met de ontwikkeling van een Warmteplan Delft 2021. Dit plan geeft antwoord op de vraag hoe de verschillende buurten in Delft stapsgewijs tot 2050 van het aardgas af kunnen. 

De gemeente hoort graag wat de meningen, zorgen, vragen of ideeën van bewoners zijn over het onderwerp aardgasvrij Delft.  Daarom is er een enquête opgesteld die in te vullen is via delft.nl/aardgasvrij. Daar vindt u ook een toelichting.

Omdat onze belangenvereniging deel uitmaakt van de klankbordgroep Warmteplan Delft, heeft de gemeente ons gevraagd of  we de link naar deze enquête willen verspreiden bij onze achterban, wat we hiermee doen. Doet u mee en vult u hem ook in?