Valse start voor transformatie Schieoevers

04-06-2021 Zie commissiemer voor een annotatie van de uitspraak van de Raad van State inzake het MER Schieoevers Noord en bestemmingsplan Tiny houses.

27-05-2021 Vergadering Ruimte en Verkeer – agenda punt 2.5 ‘Belangenvereniging TU Noord….’

07-04-2021 Brief aan Raad van Delft met onze visie inzake MER Tiny Houses en relatie Schieoevers Noord

25-03-2021 Dit is het bericht dat de belangenvereniging TU Noord vandaag heeft gezonden aan de pers.

Het milieueffectrapport (MER) voor Schieoevers Noord is door de Raad van State niet geaccepteerd. De Raad van State heeft in een uitspraak van 24 maart jl. laten weten dat dit rapport niet relevant is bij het besluit over het bestemmingsplan Tiny Houses. Bewonersverenigingen en bedrijven hadden in 2019 beroep ingesteld tegen dit plan met het MER. Het gebied is volgens de verenigingen zeker geschikt voor een combinatie van wonen en werken, maar niet met de maximale invulling met hoogbouw die het Schieoeversplan mogelijk maakt. Daarover heeft de Raad van State zich nu nog niet uitgelaten.

het gehele persbericht staat hieronder als PDF