Participatie Gele Scheikunde van start

Via de website www.gelescheikunde.com kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de online participatieavond op 29 april om 20:00 uur.

De projectontwikkelaar zoekt actief contact met bewoners uit de buurt. Dit initiatief ondersteunen wij van harte.

Kondor Wessels Vastgoed en Amvest gaan het “Gele Scheikunde” terrein, tussen Julianalaan, Prins Bernhardlaan en Michiel de Ruiterweg ontwikkelen tot een woongebied met ongeveer 300 woningen, variërend van koopwoningen tot sociale en middensegment huurwoningen. In het project zal ook ruimte zijn voor maatschappelijke en/of commerciële functies voor de buurt.

Kondor Wessels Vastgoed en Amvest organiseren een participatieavond op 29 april vanaf 20:00 uur om omwonenden te informeren over hun plannen en uw reacties en eventuele aanvullende ideeën ontvangen. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan de inrichting van het park, gedachten over mogelijke maatschappelijke en/of commerciële functies, en aan het parkeren en de verkeersafwikkeling. Dat gebeurt in een bijeenkomst die in verband met Corona-maatregelen digitaal wordt gehouden.