Uitnodiging ouderenproof Wippolder 2011

Uitnodiging ontvangen van opbouwwwerk Delft voor ouderen in dewijk Wippolder:

Zeer geachte mijnheer en/of mevrouw,

Namens DIVA Delft en het opbouwwerk Wippolder willen wij graag “ouderenproof Wippolder 2011” (nogmaals) onder uw aandacht brengen. Mogelijk zijn er deelnemers vanuit de diverse bewonersorganisaties en/of hun achterban die geïnteresseerd zijn in/ willen deelnemen aan de themawerkgroepen. Voor meer informatie zie onderstaande uitnodiging.

OuderenProof Wippolder; Doet U ook mee ?
Op maandag 29 november jl. zijn in wijkgemeente Immanuel, twee startbijeenkomsten voor OuderenProof Wippolder gehouden.
Alle 55-plussers in de wijk hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen van de gemeente en DIVA Delft. Eerder werden volgens de methode OuderenProof aanbevelingen opgesteld en uitgevoerd in de wijken Buitenhof, Voorhof, Vrijenban en Tanthof. Nu is de beurt aan de bewoners van Wippolder. Wethouder Raimond De Prez van zorg en wijken heeft het startsein voor de bijeenkomsten gegeven.

OuderenProof heeft als doel concrete adviezen op te stellen die moeten leiden tot het Ouderenproof maken van de wijk Wippolder. Deze concrete adviezen worden gebruikt door de verschillende zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en de gemeente om het wonen, de woonomgeving, de zorg- en dienstverlening in de wijk te verbeteren.

Er heeft zich reeds een twintigtal mensen aangemeld om deel te nemen aan de themawerkgroepen. Wij zijn nog op zoek naar wat extra deelnemers voor de werkgroepen; enthousiaste wijkbewoners (55+) die graag meedenken.
De themawerkgroepen gaan aan de slag met o.a. de volgende vragen: Woont u prettig in uw woning? Ziet u het zitten om hier ook in de toekomst te blijven wonen? Wat denken de wijkbewoners nodig te hebben om nog lange tijd te kunnen blijven wonen in hun huidige woning. Denk daarbij aan voorzieningen in de wijk, winkels, dienstverlening en verzorging. Kunnen zij een beroep doen op mensen uit hun directe woonomgeving als dat nodig is?
OuderenProof duurt in totaal zo’n 10 maanden, gemiddeld vergadert u 1 tot 2 keer in de maand.

Doet u ook mee? Stuur een e-mail naar mhamakers@divadelft.nl of bel DIVA Delft op (015) 2152130, Marjan Hamakers. Uiteraard kunt u hier ook altijd eerst nadere informatie krijgen.

Met vriendelijke groet,

Marjan Hamakers (DIVA Delft) en Rogier van munster (Opbouwwerk Wippolder)
Zie ook: Diva Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *