Stadsgesprek over ontwikkelingsvisie TU-noord gebied

Woensdag 29 juni, 20 uur in PrinsenKwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft

De TU en de gemeente werken in overleg met stakeholders en belanghebbenden aan een integrale ontwikkelingsvisie voor het TU-noord gebied. Er wordt een open planproces doorlopen waarbij het eindproduct het resultaat is van de samenwerking tussen medewerkers TU en de gemeente en de gesprekken met stakeholders en belanghebbenden. De stand van zaken van het planproces zal op 29 juni in TOP worden gepresenteerd en is vervolgens onderwerp van het stadsgesprek.

De TU Delft verlaat de gebouwen Gele Scheikunde en Biotechnologie. Beide complexen liggen in een gebied wat bekend staat als TU Noord. De gemeente Delft en de TU hebben besloten geen afzonderlijke plannen te ontwikkelen voor deze locaties, maar eerst gezamenlijk en integraal naar de ontwikkeling van geheel TU Noord te kijken.
Experts van TU en gemeente zijn gezamenlijk aan het werk om te verkennen welke oplossingsrichtingen er zijn om het stadsdeel TU Noord te ontwikkelen. Bij de analyse van ideeën zal uiteraard de haalbaarheid in al haar facetten worden onderzocht. Door als gemeente en TU samen te werken en onderweg het gesprek aan te gaan met stakeholders en belanghebbenden wordt de onderzoeksagenda gezamenlijk en vanuit de inhoud opgesteld. En worden afwegingen en keuzes transparant en gezamenlijk gemaakt.

Vertrekpunt voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie is het advies Deetman, “Delft, Parel in de Randstad” , dat stelt: “De besturen van de gemeente en universiteit staan gezamenlijk voor de opgaaf om te komen tot een winnende combinatie van stad en universiteit die (internationaal) talent aantrekt en behoudt.” Het stadsdeel TU Noord biedt goede kansen tot uitvoering hiervan.
En verderop: “Het TU-gebied ten noorden van de campus wordt verbonden met de zuidkant van de binnenstad”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.