Geschil over touringcars in het Zuidplantsoen loopt verder op

Het geschil tussen de gemeente en de Belangenvereniging TU Noord, samen met bewoners van het Zuidplantsoen, over het touringcarparkeren in het park is verder opgelopen. De voltallige oppositie wist tijdens de laatste raadsvergadering de wethouder er niet toe te bewegen een toezegging te doen over de tijdelijkheid van het parkeren.

Nu wethouder Harpe (VVD) nadrukkelijk de mogelijkheid open wil houden de bussen permanent in het Zuidplantsoen te stallen, dus ook na de “tijdelijke” vergunning tot mei 2018, is dit aanleiding voor de Belangenvereniging voor verdere juridische procedures. Tegen zowel de omgevingsvergunning, waarmee tijdelijk mag worden afgeweken van het bestemmingsplan, als het verkeersbesluit wordt bezwaar gemaakt. In het bestemmingsplan is het gebied als openbaar groen opgenomen met de bedoeling de grasklinkers uit de jaren ’90 weer te verwijderen en het park te herstellen. Als eerste zal de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie zich buigen over onze bezwaren, waarna zo nodig een verdere rechtsgang naar de bestuursrechter volgt.

Daarnaast wordt nagedacht over het gericht benaderen van touroperators die in het park parkeren en hen op betere alternatieven wijzen. Ook een groot deel van de gemeenteraad is ervan overtuigd dat het Zuidplantsoen niet geschikt is. Het terrein bij de Staal is daarentegen met beperkte aanpassingen veel beter geschikt te maken.

zie ook dossier touringcarparkeren Zuidplantsoen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.