Belangenvereniging TU Noord

Pleidooi voor openbreken discussie Sebastiaansbrug

Belangengroep “De Brug Moet Beter” is een gebundeld initiatief van groepen omwonenden en anderen rondom de Sint Sebastiaansbrug. Zij allen zien een toekomstperspectief van een lagere, smallere en stillere brug. Nu de variant ‘Tafelbrug’ is vervallen, is er ruimte voor een nieuwe uitgangspunten. Breed gedragen door omwonenden, belangenverenigingen en andere[…]

Lees meer