Nieuwjaarswens 2020

Het bestuur van de belangenvereniging TU Noord wenst u een gezond en mooi 2020.

Ook in 2019 hebben wij ons met veel positieve energie ingezet voor een leefbare wijk. Dat blijven wij doen en hopen dat u als buurtbewoners ons daarbij steunt.

Doe mee

In onze wijk is een aantal bewoners actief betrokken bij de belangenvereniging. Met gezamenlijke kennis en ervaring kunnen wij ons inzetten voor een groene, schone en verkeersveilige buurt. Heeft u interesse om mee te doen?

Maandag 27 januari hebben wij onze eerste vergadering van 2020. Wilt u de vergadering bijwonen of onderwerpen inbrengen? Meld u aan via tunoord@gmail.com