Maak van het Mobiliteitsplan ook een Leefbaarheidsplan

een tussentijdse reactie van de Belangenvereniging TU Noord

De afgelopen jaren is gewerkt aan het nieuwe Mobiliteitsplan Delft en samen met andere organisaties zijn wij als bewonersvereniging daarbij enkele keren gevraagd mee te denken.

De basis voor deze tussentijdse reactie zijn de presentatie van de hoofdlijnen van het Mobiliteitsplan aan de raad op 29 oktober 2019[1] en een kort verslag van de laatste twee Stadsgesprekken op 25 november en 11 december jl.

mobiliteitsplan delft