invoering vergunningparkeren Wippolder

Op donderdag 14 januari is er van 19.30 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond krijgt u meer uitleg over het betaald parkeren. En hoe u een vergunning aanvraagt. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Stuur dan voor 10 januari een e-mail naar adviesruimte@delft.nl.

Vlak voor de kerst heeft de gemeente Delft in de Wippolder huis-aan-huis een brief bezorgd over het invoeren van betaald parkeren per 1 februari. Voor veel bewoners kwam dit als een verrassing. Hieronder staan diverse documenten over de invoering en het aanvragen van de vergunning.

De brief roept vragen op over het waarom, zeker omdat zowel in de brief als op de website geen onderbouwing door inzicht in de parkeerdruk wordt gegeven. Dat is volgens ons een gemiste kans als je een dergelijke maatregel introduceert.

Wij hebben een brief naar het college gezonden met enkele opmerkingen (over de onderbouwing) en vragen over de uitvoering en handhaving.

Lees ook onze reactie op “Mobiliteitsprogramma 2040 Delft” van 6 juni waarin we ook de parkeerregulering aan de orde stellen.

Parkeren Delft heeft in een brief met een aparte bijlage inwoners geïnformeerd.

Het rode gebied wordt toegevoegd aan gebied F