invoering vergunningparkeren Wippolder

Per 1 februari 2021 is in de gehele Wippolder een parkeervergunning nodig.

Op donderdag 14 januari was er een drukbezochte online informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond is er meer uitleg gegeven over het betaald parkeren. Zie hier de presentatie en de vragen en antwoorden.

Vlak voor de kerst heeft de gemeente Delft in de Wippolder huis-aan-huis een brief bezorgd over het invoeren van betaald parkeren per 1 februari. Voor veel bewoners kwam dit als een verrassing. Hieronder staan diverse documenten over de invoering en het aanvragen van de vergunning.

De brief roept vragen op over het waarom, zeker omdat zowel in de brief als op de website geen onderbouwing door inzicht in de parkeerdruk wordt gegeven. Dat is volgens ons een gemiste kans als je een dergelijke maatregel introduceert.

Wij hebben een brief naar het college gezonden met enkele opmerkingen (over de onderbouwing) en vragen over de uitvoering en handhaving.

Lees ook onze reactie op “Mobiliteitsprogramma 2040 Delft” van 6 juni waarin we ook de parkeerregulering aan de orde stellen.

Parkeren Delft heeft in een brief met een aparte bijlage inwoners geïnformeerd.

Het rode gebied wordt toegevoegd aan gebied F