Hou zicht op Delft ..

Toekomstbeeld Delft: veel hoogbouw, weinig groen

Zicht op Delft

Het is altijd een mooie voorjaarsdag in mei, iedereen fietst of ligt aan het stads-strand aan de Schie. Zoals een van de bewoners van het gebied langs de Schie na een informatieavond opmerkte lijkt de toekomst op de artist impressions altijd zonnig en groen.

De plannen voor het Schie-gebied maken deel uit van een bredere toekomstvisie voor Delft waar maar liefst 15.000 woningen worden gebouwd, veel in hoogbouw. Bewoners zien liever wat minder hoogbouw en wat meer ruimte voor water en groen in de plannen.

Op dit moment kan gereageerd worden op het ontwerp van de Omgevingsvisie Delft 2040, een blauwdruk voor de toekomst van de stad. De Belangenvereniging TU Noord heeft in een reactie aangegeven graag meer ruimte te zien voor woningen waar meer behoefte aan is: woningen met groen zoals een tuin en minder massaal, hoog en dicht opeen. De Omgevingsvisie bevat veel goede ideeën, maar alles draait om de belangrijkste ambitie te weten de bouw van 15.000 woningen. De afgelopen jaren zijn de plannen hiervoor uitgewerkt en ongeveer de helft van alle nieuwbouw voor Delft moet langs de Schie komen. Hier moeten meer woningen bijkomen dan er nu in de hele wijk Wippolder zijn.

Tijdens de corona-pandemie is duidelijk geworden dat veel mensen behoefte hebben aan meer ruimte. Meer ruimte in huis voor werk of studie, meer ruimte buiten direct bij de eigen woning en meer ruimte voor buitenactiviteiten. Een behoefte die nog wel langere tijd aan zal houden, zo verwacht de belangenvereniging. Deze wens voor extra ruimte gaat niet goed samen met de plannen voor een sterke verdichting van woningbouw, ondanks het overvloedig ingetekende groen op balkons of daken van flatgebouwen.

Meer laagbouw en ruimte om te wonen betekent ook minder verkeersdrukte en overlast door het sterk toenemende autoverkeer. De gemeente Delft zet in op de fiets in plaats van de auto en voor veel nieuwe bewoners zoals studenten past dit goed. Maar het is wensdenken dat de verkeersdrukte en de overlast afnemen ondanks de duizenden woningen extra in een betrekkelijk klein gebied.

De gemeenteraad zal later dit jaar de Omgevingsvisie vaststellen en zich ook uitspreken over de concrete bouwplannen voor Schieoevers. De belangenvereniging hoopt op gezond verstand bij de raad en een kritische houding tegenover alle hoogbouwplannen. De bewonersreactie op deze plannen is hier te lezen.