Informatieavond tramlijn 19

tram19_165pxEen grote opkomst tijdens de informatieavond over tramlijn 19 en de 3 bruggen die daarvoor moeten worden vervangen: Kapelsbrug, Hambrug en Sebastiaansbrug. Deze projecten houden de Delftse burger klaarblijkelijk erg bezig, dat is wel duidelijk. Wat er zoal rondging:
Kosten worden ongeveer 2 keer zo hoog als begroot en zullen in totaal tegen de 60 miljoen Euro worden.
Exploitatie tekort bedraagt ongeveer 1 miljoen Euro per jaar.
Samen met de investeringen kost dit bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar elk Delfts huishouden 25 jaar lang ongeveer 150 Euro per jaar.
Veiligheid. De brug wordt zo stijl, dat bij blad op de rails in het najaar de tram niet meer de brug op zal komen. Ook zal daardoor de remweg langer worden, waardoor de kans op te hoge snelheid bij het inrijden van de bocht toeneemt. Gelukkig kan de tram rechtuit door de steeg richting Sebatiaansplein, mocht hij uit de bocht vliegen.
Visueel. Een geluidsscherm zal op de brug nodig zijn. De brug wordt dus niet 1 meter hoger, maar visueel gezien zal hij 3 m meter hoger lijken.
Fietsveiligheid Doorgaand fietsverkeer tussen binnenstad en TU kruist binnen 300 m 3 keer de trambaan: 2 keer op de Zuidwal en nog een keer bij het Mijnbouwplein. Welke wethouder gaat hiervoor verantwoordelijkheid nemen als dit een keer mis gaat.
Bomenkap De monumentale Platanen aan het begin van de Mekelweg worden gekapt. Zoals ook 10 Platanen op de Zuidwal.
Breedte De brug wordt bijna 3 meter breder.
Vervoerswaarde is niet vergeljkbaar met die van andere tramlijnen in Haaglanden. Er is een bijzonder gepiekte verkeersvraag: op werkdagen tussen 8 en 9 ’s morgens en ’s avond tussen 5 en 6, als studenten en medewerkers zch verplaatsen. De trams zullen dan overvol zijn, extra bussen zijn nodig op deze uren, omdat de tram het aantal passagiers niet kan verwerken. Overdag, als iedereen werkt en studeert is er bijna geen vraag naar vervoer. In het weekend is het TU-gebied uitgestorven, er zullen dan lege trams heen en weer rijden tussen Zuidwal en keerlus in het weiland achter de kerncentrale.
Hambrug. Ook die moet worden vervangen en zwaarder uitgevoerd.
Kapelsbrug. Daar is al eerder over geschreven, zie hier

Raad voor het lapje gehouden. Wie heeft dit megalomane project bedacht? Het is indertijd door onze voormalige GroenLinks wethouder Grashoff er door gedrukt. En wie verdedigt het project met hart en ziel: onze PvdA wethouder Koning. En de Raad: die is door de salamitactiek van het gemeentebestuur om de tuin geleid, doordat er nooit een totaal plaatje is gepresenteerd, maar gefragmenteerd van informatie is voorzien. Nut/noodzaak discussie is achterwege gebleven. Zoals dat wel vaker gebeurt met dit soort grote projecten (Betuwelijn, Noord-Zuidlijn Amsterdam, tramtunnel Den Haag): de oplossing is met het probleem aan de haal gegaan.

Milieuwinst? Ja maar de tram is toch goed voor het milieu, dat mag toch wel wat kosten? Koop 10 gelede bussen die op aardgas rijden en het milieu is even goed gediend, voor een fractie van de kosten die nu worden uitgegeven. Bovendien kun je dan 10 monumentale Platanen laten staan, en je kunt vandaag beginnen.