Wonen op de meest ongezonde plek van Delft

persbericht


Een unieke locatie. Daarover zijn vriend en vijand het eens. Op de vroegere oprit naar rijksweg A13, ooit de Pauwmolen, is een woontoren met een kleine driehonderd woningen gepland. Lange tijd leek het onmogelijk om hier, direct langs de A13 te wonen. Niet alleen vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit en het sterke verkeerslawaai, maar ook vanwege de bodemvervuiling. De Pauwmolen was jarenlang de plek waar een loodwitmolen stond, in een tijd dat milieuregels nog niet bestonden. Het zwaar giftige loodwit en andere vervuiling zijn aangetroffen bij voorbereidend onderzoek. Pauwmolen is het eerste bouwplan van het project Delft Zuidoost: het geheel aan bouwplannen voor het gebied tussen A13, Schie en Kruithuisweg waar de komende jaren een kleine 5.000 woningen mogelijk gemaakt worden. De laatste grote bouwlocatie van Delft. Wie het milieueffectrapport (MER) Delft Zuidoost leest begrijpt de problemen. Bewoners klagen al jaren over verkeersoverlast en gebrek aan groen en speelruimte. De belangenvereniging TU Noord heeft de afgelopen jaren meegedacht en soms tegengewerkt bij de planontwikkeling. De bewoners wilden geen studentenflats in de Botanische Tuin of nog meer verkeer op de overvolle centrumroute van A13 naar de binnenstad. Na jaren van plannen maken en onderzoek is nog steeds veel onduidelijk. De Botanische Tuin blijft groen, dat wel, maar voor het verkeer is nog steeds geen goede oplossing. De belangenvereniging heeft haar zienswijze gegeven op het bouwplan Pauwmolen en het MER. De vereniging kreeg alle ruimte om mee te praten over het milieuonderzoek, maar dat lag anders bij het bouwplan Pauwmolen. De ligging, aantal en soort woningen en zelfs de bouwhoogte lagen al vast. Omwonenden kregen het plan gepresenteerd en mochten vragen stellen. Dat het verkeer en de parkeeroverlast toenemen en een aantal woningen veel minder zon heeft is duidelijk. Ook verdwijnt een uniek stukje groen – een buffer tussen de Wippolder en de A13. Omwonenden zijn daarom niet positief over het plan. Maar belangrijker is de vraag of je op een dergelijke plek mensen moet laten wonen, studenten en starters die vaak weinig te kiezen hebben. De belangenvereniging vindt van niet en heeft dat laten weten aan de raad van Delft die nog over het plan moet besluiten. De zienswijze en verdere informatie zijn te vinden op de website van de vereniging, www.tunoord.nl.

Lees het artikel Zienswijze MER Pauwmolen en luchtkwaliteit

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *