Wethouder Junius plant boom Michiel de Ruyterweg

Bomen planten langs tramlijn 19 TU_300dpi_0018 (2)persbericht van de gemeente Delft:

Wethouder Junius plant één van vijftig nieuwe bomen Michiel de Ruyterweg

De Michiel de Ruyterweg krijgt dankzij de aanplant van bijna vijftig bomen weer een groen karakter, nadat deze is heringericht in verband met de aanleg van Tramlijn 19. Wethouder Milène Junius heeft op woensdag 6 maart één van de bomen geplant op de hoek van het Zuidplantsoen en de Michiel de Ruyterweg.

Op de Michiel de Ruyterweg ligt de nieuwe tram- en busbaan nu op een vrije strook naast de rijbaan. In de afgelopen jaren zijn vanwege de aanleg van Tramlijn 19 tal van werkzaamheden uitgevoerd, eerst om kabels- en leidingen te verleggen en daarna om de Michiel de Ruyterweg anders in te richten. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zijn in 2009 bomen gerooid. Nu het werk klaar is komen er weer nieuwe bomen voor terug, voornamelijk platanen en esdoorns.

De aanplant van bomen langs de Michiel de Ruyterweg sluit goed aan op het plan om in geheel Delft Zuidoost meer groen en water te krijgen. Een duurzaam ingerichte groene omgeving draagt bij aan een goed leefklimaat in de woongebieden en innovatiecampus die zich hier bevinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *