Verslag project Groen en Water rond het huis

Lees het verslag (boekje Groen en Water, PDF 7MB) van het project Groen en Water rond het huis. Naast een uitgebreide beschrijving van het gevolgde proces, is ook een relatie gelegd tussen theorie en praktijk. In hoofdstuk 12 zijn een aantal vervolgmogelijkheden beschreven. De bedoeling is om in de periode tot de zomer met een aantal deelnemers te kijken wat er nodig is om deze ideeën een stap verder te brengen en wie hieraan wil bijdragen. Wilt u betrokken worden bij het uitwerken van één of meerdere van de vijf vervolgmogelijkheden? Stuur een mail.

Op 30 juni vindt in de Botanische Tuin de jaarlijkse Hortusdag plaats met dit jaar als thema water. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft zullen bij 2 kramen laten zien wat zij doen aan de verbetering van de water- en groenstructuur in Delft Zuidoost en ook wat bewoners zelf kunnen doen aan groen en water rond het huis. Komt u vooral langs op 30 juni in de Botanische Tuin.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.