Stadsgesprek met burgemeester en rector TU Delft

02-10-2019 om 20:00 uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, Delft

O.l.v. Kim Huijpen en Wolter Smit

Het begint een traditie te worden. Op 2 oktober gaan burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector/voorzitter van de TU Delft Tim van der Hagen weer in gesprek met de stad over hun visie op de verbinding tussen de TU Delft en de stad. Beide bestuurders vertellen over wat er allemaal gebeurt, welke perspectieven ze voor ogen hebben en met welke vraagstukken ze op dit moment bezig zijn. In dit gesprek ligt de focus op stad en campus.

Gemeente en TU Delft hebben in de afgelopen tijd belangrijke beslissingen genomen in de ontwikkeling van de stad en de campus. Hoe passen die besluiten in hun visie, welke keuzen zijn gemaakt en waar liggen dilemma’s? De TU Delft groeit en kent nu al bijna 25.000 studenten. Hoe gaan de bestuurders om met deze groei en de effecten van de groeiende studentenaantallen? Wat is het belang van de TU Delft voor de stad?

Tim van der Hagen en Marja van Bijsterveldt zullen het stadsgesprek aftrappen en worden geïnterviewd door de moderatoren. Daarna zal de TU Delft het onlangs vastgestelde Ruimtelijk Ontwikkelperspectief TU Campus presenteren, een strategisch raamwerk voor de komende 10 jaar met ruimtelijke principes en bouwstenen voor de campus.
Afsluitend is er ruimte voor reacties op de inleidingen en interactie met de bestuurders vanuit de zaal.

Marja en Tim