Mobiliteitsprogramma 2040 Delft

De gemeente Delft behandelt op 9 juni in de Commissie Ruimte en Verkeer het Mobiliteitsprogramma 2040. Mobiliteit en verkeer is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van de stad. Als belangenvereniging hebben wij onze visie op het programma op schrift gesteld en vandaag aan de raad gezonden..

Het Mobiliteitsplan Delft 2040 bevat goede ambities op het gebied van verkeer en vervoer, maar mist integratie met andere sectoren zoals ruimte, milieu en ecologie. Doelen zijn in veel gevallen niet concreet, sturen op deze ambities wordt daardoor niet goed mogelijk. Door bewoners is meegedacht bij de ontwikkeling van het plan. Parkeerregulering en autoluw maken zijn daarbij onvoldoende betrokken. Ten opzichte van het ontwerp zijn een aantal aanscherpingen gewenst.

artikel in Stadskrant Delft (Delft Op Zondag 070620)