Locatie Internationale School TU wijk

Er komt een Internationaal Kindcentrum aan de Jaffalaan, een passende ontwikkeling aan de noordkant van de TU wijk.

Int_School_TUNoord

Onderstaande informatie ontvingen wij van de TU Delft en wordt onder de omwonenden verspreidt.

De TU Delft vindt het belangrijk dat de campus een gebied is waar studenten, onderzoekers, medewerkers en omwonenden samen werken, studeren, wonen en verblijven. De komende jaren zal veel veranderen: renovatie van gebouwen, herinrichting van delen van het terrein en toevoeging van nieuwe functies.

In het huidige gebouw van 0TB (Onderzoek voor de gebouwde omgeving) aan de Jaffalaan 9 zal zo’n nieuwe functie worden gerealiseerd: het onderkomen van een kinderdagverblijf en een internationale basisschool.

Na de verbouwing, die volgens de huidige planning start in 2015, worden de Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Laurentius Stichting de huurders van het pand. De tekening op bijgaande kaart laat zien wat er zoal gaat veranderen. Van belang is dat de nieuwe functie van het gebouw op een goede wijze wordt ingepast in dit deel van de TU campus. Ook kijken we samen met de gemeente Delft naar de verkeerssituatie (auto’s en fietsen) en eventuele oplossingen voor knelpunten. Ten slotte maken we ruimte voor een veilige speelplek voor de kinderen.

Deze plannen maken onderdeel uit van de vergunningsaanvraag, die bij de gemeente Delft is ingediend. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

Wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met Frank Baetens (F.A.J.G.Baetens@tudelft.nl) / 015 27 88000

Zie ook de brief van de TU

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *