Herijking LVVP+ volgende stap na gebiedsvisie Schieoevers

In de gebiedsvisie Schieoevers valt te lezen:
“De Rotterdamseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het deel van Schie-ontsluitingsweg en deels als wijkontsluitingsweg. Op de Rotterdamseweg zullen twee nieuwe bruggen aansluiten: de ‘Gelatinebrug’ (alleen voor langzaam verkeer) en de ‘Faradaybrug’ (voor alle verkeer). Na realisatie van deze bruggen zal een studie worden verricht naar de haalbaarheid van een derde brug over de Schie (voor alle verkeer) in het verlengde van de Cornelis Drebbelweg.”

Dit is alleen zinvol als in het bestemmingsplan Schieoevers ruimte wordt gereserveerd voor een dergelijke brug en voor de verbinding waar deze brug onderdeel van uitmaakt.
Een ‘derde’ brug dient dan ook in de herijking LVVP+ te worden onderzocht voorafgaand aan het bestemmingsplan Schieoevers. Wat ons betreft een gecombineerde brug voor zowel de fiets, de auto en tram 37, in het verlengde van de Cornelis Drebbelweg.

De ontsluiting van Delft Zuidoost voor het autoverkeer als gevolg van de college ambities voor 4800 extra woningen en bedrijfsactiviteiten in het gebied, is voor bijna alle politieke partijen punt van zorg in de aanvaarding van de MER Delft Zuidoost. Die zorg kan aan de westzijde van Delft Zuidoost worden weggenomen door ruimtelijke reserveringen te doen in het bestemmingsplan voor deze ‘derde’ brug. En dat dus eerst te verankeren in de herijking van het LVVP+.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *