Debat over Delft Kennisstad en de regio

23 februari om 20.30 uur, TOPDELFT:

Debat over Delft Kennisstad en de regio

TOP organiseert met medewerking van verschillende partijen een debat over Delft Kennisstad en de regio. De gemeente Delft werkt samen met de TU aan een Masterplan Technologische Innovatieve Campus. Doel van het Masterplan is het vergroten van het aantal  kennisinstellingen en bedrijven in de stad. Die Campus is niet alleen van betekenis voor Delft maar deze heeft ook regionale en (inter)nationale betekenis. Omgekeerd heeft Delft daarvoor ook de regio nodig. Delft moet meer naar buiten kijken. Delft moet zich sterker profileren en tegelijkertijd actiever samenwerken met Rotterdam, den Haag, Leiden, de Randstad en ook (inter)nationaal. Dat roept allerlei vragen op. Wat speelt er allemaal in de regio en hoe kan Delft daarop inspelen? Over die vragen gaat dit debat. Vragen voor die discussie zijn: Wat moet een actieve opstelling van Delft inhouden? Met wie moet Delft samenwerken? Welke problemen moeten er op regionaal niveau worden opgelost? Waar liggen kansen? En wat moet er gebeuren?

Lodewijk Lacroix van het Stadgewest Haaglanden zal het debat inleiden aan de hand van voorlopige uitkomsten van de regioverkenning die nu door Haaglanden in het kader van het Masterplan TICD wordt uitgevoerd en de inzet voor de innovatiecampus in het Regionaal Structuurplan van Haaglanden. Aansluitend zullen door een aantal personen vanuit verschillende invalshoeken prikkelende stellingen worden aangedragen voor de discussie:

  • Bart Vink, programmamanager Randstad 2040 van het ministerie I en M
  • Willem Trommels, directeur Science Port Holland
  • Joris Kleinveld, voorzitter VNO-NCW Delft
  • Daan Zandbelt, stedenbouwkundige TU Delft

Het debat staat onder leiding van Pieter Kruit, voorzitter Delft Kennisstad

locatie TOP, Hippolytusbuurt 14, Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *