Bewoners Rotterdamseweg op 26 januari in actie tegen verkeersoverlast

Ingekomen bericht van de bewoners van de Rotterdamseweg:

Al langere tijd zijn ingrijpende werkzaamheden gaande aan het Mijnbouwplein. Hierdoor is sprake van een uiterst moeizame verkeersdoorstroming naar bedrijven en scholen in de TU-wijk. De enige verkorte route is de Rotterdamseweg. Sinds de start van de werkzaamheden heeft de Rotterdamseweg te maken met een schrikbarende toestroom van verkeer. Ondanks dat duidelijk aangegeven is dat de Rotterdamseweg een 30-kilometer zone is, heeft de straat te maken met een toename van geïrriteerde weggebruikers die de weg gebruiken als sluiproute. Door alle irritaties en oponthoud bereiken de snelheden in de straat gemakkelijk de 50 to 70 kilometer per uur. Uit tellingen gedaan door een van de bewoners is gebleken dat van half acht tot negen uur ‘s morgens ongeveer 750 verkeersbewegingen plaatsvinden op de hoek van de Rotterdamseweg en de Mijnbouwstraat (toegang vanaf het Mijnbouwplein), alleen al. Vaak moeten grote vrachtwagens drie keer steken om de bocht om te kunnen, dit levert weer files en irritaties op van mensen die in de TU wijk of op een van de bedrijventerreinen moeten zijn.

Als buurtbewoners hebben wij gemeend dat er meer acties nodig zijn om tot een gewenst resultaat te komen: namelijk een veilige omgeving voor de bewoners en hun kinderen. Tot op heden hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

• Het plaatsen van “verkeersmaatjes”
• De buurt heeft een flyers in de bus gevonden waarin aandacht wordt gevraagd voor de 30KM zone
• De plaatselijke pers heeft er aandacht aan geschonken: Verkeerssituatie_levenslink
• Verschillende bedrijven zijn benaderd om hun personeel in bedrijfswagens te wijzen op de snelheid
• De Hogescholen en de TU zijn benaderd en hebben hun toezegging gegeven mee te werken

In overleg met de wijkagent zal er op de Rotterdamseweg op 26 januari van half 5 tot 6 uur een ludieke actie plaatsvinden om alsnog te proberen iets te bereiken bij de bestuurders die de straat onveilig maken. Rond deze tijd zal zeer zichtbaar zijn wat de gevolgen van de huidige verkeerssituatie is. En hoe de komende maanden de leefbaarheid in de straat onder zware druk staat.

Tot slot willen we graag bij opmerken dat de inrichting van de weg niet voldoet als 30 km zone. De straat is te lang om mensen al die tijd 30 te laten rijden. Er moet iets gaan veranderen aan de inrichting van de straat om ook in de toekomst een veilige situatie te creëren.

U bent van harte welkom vanaf half 5 bij onze stand tussen Rotterdamseweg 114 en 118!!

Tot ziens!

Peter Pont
Delft
0621553331

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *