Persberichten - Inspraak - Uitnodigingen - Gemeente - Diverse links
   
Overzicht nieuwbouwprojecten DUWO Overzicht van de geplande studentenwoningen in het TU-gebied
Aanvraag monumentenvergunning Rode Scheikunde 8 augustus 2008 Aanvraag vergunning voor de verbouwing van het TU hoofdgebouw tot tijdelijk onderwijsgebouw voor faculteit bouwkunde
Afscheidsbrief annet van elst 17 juni 2008 Aankondiging vertrek van de gemeentelijke projectcoordinator TU-noord en aankondiging van opvolger Bas Groenendijk.
Verslag overleg gemeente-belangenvereniging 12 juni 2008 Besprekingsverslag van het overleg tussen gemeente en de belangenvereniging
CBS statistiek gemeente Delft Nuttige informatie over de buurt
nieuwsbrief van maart 2008  
brief_terugdraaien_herinrichting_jul_west_080728.pdf Brief van gemeente over tijdelijk terugdraaien herinrichting Julianalaan-West 28 juli 2008
Brief aan de Gemeente Delft over de gevaarlijke verkeersituatie bij de Sebastiaansbrug. 4 juni 2008

Brief van de Gemeente Delft aan de Belangenvereniging over inrichting St. Sebastiaansbrug.

30 mei 2008

Begeleidende brief GS+071218.pdf

Brief GS aan TU Noord betreffende gedeeltelijke goedkeuring Bestemmingsplan
Besluit_GS_071218.pdf Toelichting besluit GS
Verslag_hoorzitting_071005.pdf Verslag hoorzitting inzake 5 oktober 2007
procedure GS HGW Poortlandpl6.pdf de afwijzing van GS op het bezwaar tegen verlening van Hogere GrensWaarden geluidhinder Poortlandplein 6
   
Nota beantwoording Mekelweg reactie 071211 reactie op voorstel 'Onttrekking aan de openbaarheid Mekelweg' plaatsvindt in de raadsvergadering van 20 december 2007, 11 december 2007
Toelichting bedenking TU Noord verkeer en lucht d.d. 9 oktober 2007
bedenkingen bp TU Noord verzonden aan GS, 28 juni 2007
Brief aan gemeente Delft over Onttrekking Mekelweg aan autoverkeer 29 mei 2007
De presentatie (9 MB) die TU Noord heeft getoond op de drukbezochte Informatieavond TU Noord/Mekelpark op 15 mei 2007.  
lees het verslag over het groenverlies "De ontgroening"  
presentatie van de Algemene Ledenvergadering 230407  
Nieuwsbrief april 2007  
Raamposter 'Hou TU Noord groen' inA3 of A4 formaat TUNOORDGROEN_A4_POSTER.pdf TUNOORDGROEN_A3_POSTER.pdf
Overzicht bomenkap in TU Noord in Google Earth

bestand eerst opslaan als bomenkap_tu_noord.kmz
(met de rechter muisknop)  

brochure ter aanvulling op zienswijze TU Noord

ter aanvulling en illustratie op de zienswijze over het bestemmingsplan TU Noord, 2 MB (maart 2007)
Bezwaar Wijziging Bestemmingsplan Zuidpolder  
brief DUWO 27-02-2007 inzake bouw Rotterdamseweg
brief INHOLLAND 23-02-2007 inzake bouw Rotterdamseweg
Overzicht vigerende bestemmingsplannen per 1-8-04  
Beeldskwaliteitsplan (Lage resolutie )     ( Hoge resolutie in het ledenarchief )
   
Enquête  
Persbericht raadsenquête TU Noord (februari 2006) Aan de hand van de uitslag kunnen wij als bewoners ons een goed beeld vormen van politieke partijen die betrokken zijn bij onze buurt. Jammer genoeg hebben wij van enkele partijen geen reactie ontvangen zodat zij niet voor zullen komen op de lijst van partijen waar wij een (positief) stemadvies voor voorbereiden.
Raadsenquête TU Noord (januari 2006)
De uitslag van de Raadsenquête staat in het ledenarchief
   
Persberichten  
PERSBERICHT Symposium Erfgoed 0507 (10 mei 2007)
Persbericht Tweede Koepoortdrama (19 maart 2007)
Persbericht "Delftse democratie" (februari 2007)
Persbericht Delft doet het met de helft (juli 2006)
Nieuwsbericht april 2006  
Nieuwsbericht oktober 2005  
Persbericht ALV 10-01-05  
Persbericht 14-06-04  
Persbericht 14-05-04  
Persbericht 06-02-04  
Persbericht 06-11-03  
Persbericht oprichtingsvergadering 10-06-03  
   
Inspraak  
Informatie over Raadscommissievergadering op 22 maart 2007  
zienswijze voorontwerpbestemmingsplan TU Midden verzonden aan gemeente 3 december 2006
zienswijze ontwerp bestemmingsplan TU Noord verzonden aan gemeente 3 december 2006
Advies van Advies Commissie voor Bezwaarschriften inzake voorbereidingsbesluit TU-Noord (5 MB) gedateerd 25 november 2005
LVVP eindrapport reactie TU-Noord Eind Rapport LVVP
Standpunt tav ontwikkelingplan Noordelijk TU gebied Standpunt TU Noord t.b.v. raadsvergadering 27 januari 2005
Nota van Inspraak Ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied (erratum op document hieronder) link naar document op de site van de Gemeente Delft (januari 2005)
Nota van Inspraak Ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied link naar document op de site van de Gemeente Delft
(januari 2005)
Pleitnotitie 08022005 een concept pleitnotitie voor de hoorzitting 8 februari 2005
Inspraakreactie Delftse Poort Zuid  
voorbeeld bezwaren ontwikkelingsplan
(word document)
 
   
Uitnodigingen  
uitnodiging en agenda ledenvergadering 10-1-2005 aanvang 20:00 uur, Pastorie Vredeskerk, Nassaulaan 2, Delft
   
Gemeente  
Toelichting bp TU-noord 070424 (9 MB PDF) toelinchting gemeente op vastgesteld bp TU Noord, mei 2007
Stuk 65 - voorbereidingsbesluit TU-Noord.pdf maart 2007
Voorontwerp Bestemmingsplan TU Noord Oost november 2006
Voorontwerp Bestemmingsplan TU Noord West november 2006
Notitie trillingen tramlijn delft november 2006
Mobiliteiteffectentoets TU Noord november 2006
Memo vleermuizen TU Noord november 2006
Akoestisch onderzoek TU Noord DGMR november 2006
Rapport Onderzoek luchtwaliteit november 2006
erratum 2 TU Noord_comm BV TU Noord ERRATUM ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied (december 2004)
Standpunt t.a.v. ontwikkelingplan Noordelijk TU gebied standpunt van de belangenvereniging TU-Noord (december 2004)
Concept Ontwikkelingsplan TU-noord link naar de site van Gemeente Delft (januari 2005)
Concept Ontwikkelingsplan TU-noord concept ontwikkelingsplan TU-Noord (november 2004)
aanpassing gebiedsomvang Voorbereidingsbesluit TU-Noord
kaart van het gebied in JPG formaat (89 KB) of (1,2 MB)
stond voor de raadsvergadering op 9 maart 2004 op de lijst met niet te bespreken stukken

raadsstuk gemeenteraad 26-02-01

... in 1995 .... pas gesloopt mag worden als is aangetoond dat herontwikkeling niet haalbaar zou zijn.
http://www.raad.delft.nl/commissies/duurzaamheid/
2003/Raadstukken/d_2003_049_r.html
Het voorbereidingsbesluit van de gemeente uit maart 2003 voor het ontwikkelingsplan TU Noord
   
http://www.raad.delft.nl/commissies/duurzaamheid/
2001/Besluitvormingsformulier/d_2001_013_f.html
Het besluitvormingsformulier dat behoort bij het voorbereidingsbesluit
   
Werkgroep Mondriaan  
- uitnodiging van kavelaars voor inloopavond 14 januari a.s.
- brief aan kavelaars
- brief buurt inzake 0 meting
 
   
Diverse links  
http://www.fd.tudelft.nl/technopolis/DUT/body_dut.html Het TU ontwikkelplan over TU noord
http://www.fd.tudelft.nl/technopolis/Noord_ontwikkeling/
body_noord_ontwikkeling.html
http://www.bk.tudelft.nl/scripts/studiegids/
semester_beschrijving.asp?nr_semester=22
Een Vak bij Bouwkunde is: maak een ontwerp voor het TU Noord gebied
Een bericht in de wijkkrant wippolder:
http://www.wippolder.nl/wijkkrant/nieuws/
 
http://www.groenlinksdelft.nl/Nieuwsbrief.htm Een bericht van groen links over een bezoek aan TU Noord
http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/35/20/
05nwsbewonersvereniging.html
Ook stukken uit de delta over TU Noord
http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/35/16/
02nwsmijnbouwweg.html
http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/28/34/oras.html
http://www.duwo.nl/nieuws/2002-03/overdracht.htm

 

OP de DUWO site een bericht over de overdracht van de gebouwen van de TU aan DUWO
http://abo.oli.tudelft.nl/aboriginal15.php een stuk over studentenhuisvesting op de ABO site
http://www.duwo.nl/publicaties/jaarverslag2.html informatie over het TU Noord gebied en de studentenhuisvesting in het jaarverslag van 2001 van Duwo
   
terug naar homepage naar beginpagina