Belangenvereniging TU Noord

Stadsgesprekken over de Woonvisie

Er zijn in mei twee avonden georganiseerd om met bewoners van Delft in gesprek te gaan over de nieuwe Woonvisie 2023-2030. Een daarvan was in onze wijk, in de Immanuelkerk. De bedoeling van deze bijeenkomsten was dat bewoners hun wensen kenbaar konden maken. Belangrijke thema’s waren de behoefte aan meer[…]

Lees meer