Ontwikkelingen in de wijk

In 2010 is het MER Delft Zuidoost vastgesteld waarin is beschreven hoeveel ruimte er is voor onder andere bouw- en verkeersplannen in de wijk. Daarbij is vastgelegd dat ontwikkelingen, hun milieueffecten en genomen maatregelen in dit gebied geëvalueerd worden en eens per vier jaar aan de gemeenteraad gerapporteerd worden. Donderdag 22 mei werd de eerste rapportage in de vorm van een dashboard besproken in de raadscommissie. Ook de groen-blauwmaatregelen in Delft Zuidoost zijn daarbij benoemd. Vooraf heeft de Belangenvereniging TU Noord de raad een aantal verbetervoorstellen hiervoor toegezonden. Tijdens de commissievergadering hebben wij ingesproken om deze wensen en ideeën toe te lichten. Door de commissie en wethouder Lennart Harpe werd overwegend positief gereageerd op de suggesties om meer werk te maken van de leefbaarheid in de wijk. Concreet is toegezegd dat er een verbeterde rapportage komt waarbij een aantal punten nog inhoudelijk beter wordt bekeken, bijvoorbeeld over de wens verbetermaatregelen uit het verkeer- en vervoerplan (LVVP) te voorzien van een duidelijke planning voor uitvoering.

Sebastiaansbrug Delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dezelfde commissievergadering is ook nog gesproken over het parkeerbeleid, de voortgang van de planvorming voor de Sint Sebastiaansbrug en een transferium in de wijk. Tijdens het punt aanpassingen parkeerbeleid bleek er mogelijk een meerderheid te zijn om de bloktijden in de schil van 24:00 uur naar 20:00-22:00 uur te verschuiven. Deze wens komt waarschijnlijk, samen met andere parkeerpunten, terug na de evaluatie eind 2014,

Bij het agendapunt vernieuwing Sebastiaansbrug en voortgang tramlijn 19 bleek onverwacht dat het project aanzienlijke vertraging zal oplopen, door wethouder Harpe ingeschat als minimaal een jaar. Binnenkort is vervolgoverleg met de provincie waarna de raad schriftelijk wordt geïnformeerd. Later tijdens de behandeling bleek dat alle gerelateerde projecten – zoals aanpassingen bij de Kapelsbrug (voor de tram), het Mijnbouwplein en het Poortlandplein mee vertragen.

Met het afblazen van het plan voor een transferium in Delft Zuid was niet iedereen in de commissie het eens. De wethouder gaat dit punt alsnog meenemen in de gesprekken met TU Delft. Voor de wijk lijkt het misschien minder belangrijk, maar bedenk dat een verschuiving van de verkeersstroom naar een transferium van zowel TU-medewerkers als bezoekers – die zo een dagje Delft kunnen doen en met de tram verder naar het centrum gaan – ervoor kan zorgen dat er minder doorgaand verkeer is door de wijk. De suggestie van het CDA om het transferiumplan te bezien bij het plan voor het doortrekken van de tram naar Rotterdam Airport werd positief ontvangen door de wethouder.

Op maandag 26 mei is vanuit de Belangenvereniging kennis gemaakt met wethouder Harpe, waarbij uitgebreid gesproken is over kansen en (on)mogelijkheden voor verdere verbeteringen in de wijk op het gebied van verkeer, groen en bouwplannen. Vanuit onze kant is toegezegd actief mee te denken bij het verder verbeteren van het dashboard MER Delft Zuidoost én is aangeboden met een voorstel te komen voor het inschakelen van verkeersdeskundigen, bijvoorbeeld vanuit TU Delft, bij het optimaliseren van de planvorming voor de infrastructuur en verkeer en vervoer in de wijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *