Herijking LVVP+ volgende stap na gebiedsvisie Schieoevers

In de gebiedsvisie Schieoevers valt te lezen: “De Rotterdamseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het deel van Schie-ontsluitingsweg en deels als wijkontsluitingsweg. Op de Rotterdamseweg zullen twee nieuwe bruggen aansluiten: de ‘Gelatinebrug’ (alleen voor langzaam verkeer) en de ‘Faradaybrug’ (voor alle verkeer). Na realisatie van deze bruggen zal een studie[…]

Lees verder

TU Noord mist gedegen verkeersplan

Het college van de gemeente Delft is akkoord met de inhoud van de Milieueffectrapportage (MER) voor het gebied Delft Zuidoost. De belangenvereniging TU Noord mist op een aantal punten gedegen onderbouwing en oplossingen. Het MER geeft aan dat er nu geen verkeersprobleem is en dat wij straks met zo’n 5.000[…]

Lees verder

Opnieuw ongeval gevaarlijk kruispunt

Woensdag 30 juni is er opnieuw een fietser aangereden op het kruispunt Rotterdamseweg – Jaffalaan – Julianalaan. Het vorige ongeluk dateert van slechts 3 maanden geleden. Het is een onoverzichtelijk kruispunt waar via twee oversteken vele fietsers passeren. In een eerder artikel hadden wij al aandacht gevraagd voor maatregelen. Zie[…]

Lees verder

Verslag presentatie herinrichting Julianalaan-West

Woensdag 23 juni was in het buurthuis bij de Rotterdamseweg een presentatie van de gemeente over de herinrichting van de Julianalaan-West. Er zijn twee varianten gepresenteerd die beiden tot doel hebben de 30km zone eindelijk te realiseren. Het profiel van de Julianalaan met 2 separate rijstroken wordt teruggebracht naar een[…]

Lees verder

Herinrichting Julianalaan-West

Woensdagavond 23 juni a.s. vindt er een bijeenkomst plaats waarin 2 alternatieve schetsen worden gepresenteerd voor de herinrichting van de straat Julianalaan-West (tussen de Jaffalaan en Michiel de Ruyterweg). De schetsen bevatten zowel een profiel als ook een voorstel voor uitwerking (materialen etc). Karakter van de avond is een inloopbijeenkomst. Mensen[…]

Lees verder

Opnieuw ongeval op gevaarlijke kruising

Woensdagmiddag 31 maart net na vijf uur is op de Julianalaan in Delft de bestuurster van een fiets in botsing gekomen met een taxibus.  Lees hier meer. Op het kruispunt hebben in het verleden ook aanrijdingen tussen auto’s en fietsers plaatsgevonden. De herinrichting van het kruispunt Jaffalaan heeft daarin geen verbetering gebracht.[…]

Lees verder