Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen. In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen[…]

Lees verder

dynamische routering

Bij het plaatsen van de bewegwijzering rondom de TU is procedureel nogal wat mis gegaan, daar hebben wij eerder over bericht. Bijna alle masten en borden zijn nu geplaatst. Gisteren is een bord geplaatst dat ook nog eens een heel verkeerde route aangaf. Dat schoot de bewoners van de Julianalaan-West[…]

Lees verder

Herijking LVVP+ volgende stap na gebiedsvisie Schieoevers

In de gebiedsvisie Schieoevers valt te lezen: “De Rotterdamseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het deel van Schie-ontsluitingsweg en deels als wijkontsluitingsweg. Op de Rotterdamseweg zullen twee nieuwe bruggen aansluiten: de ‘Gelatinebrug’ (alleen voor langzaam verkeer) en de ‘Faradaybrug’ (voor alle verkeer). Na realisatie van deze bruggen zal een studie[…]

Lees verder