Dagelijkse file Schoemakerstraat

Op de Schoemakerstraat (en Julianalaan) staan dagelijks files. Elders in de Delfts woonstraten staan nauwelijks files. Ondanks de verkeersmodellen die de filedruk niet herkennen, is de route Schoemakerstraat – Poortlandplein – Julianalaan – Oostpoortweg vrijwel dagelijks één lange rij auto’s. Afbeelding is gemaakt op 29 november rond 17.30 uur. Op[…]

Lees verder

Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen. In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen[…]

Lees verder

dynamische routering

Bij het plaatsen van de bewegwijzering rondom de TU is procedureel nogal wat mis gegaan, daar hebben wij eerder over bericht. Bijna alle masten en borden zijn nu geplaatst. Gisteren is een bord geplaatst dat ook nog eens een heel verkeerde route aangaf. Dat schoot de bewoners van de Julianalaan-West[…]

Lees verder