Het ontwerpbesluit voor hogere waarden (Wet geluidhinder) ter inzage.

Het ontwerpbesluit voor hogere waarden (Wet geluidhinder) voor de (reconstructie) kruising Mijnbouwstraat, Schoemakerstraat, Nassaulaan en Julianalaan gaat ter inzage. Het betreft 31 objecten waarvoor de voorkeurswaarden overschreden worden. Het ontwerpbesluit en het bijbehorende akoestisch onderzoek liggen ter inzage van 28 november 2013 tot en met 8 januari 2014 op de[…]

Lees verder

Vergunningparkeren per 1 oktober 2013

Parkeren in de wijk verandert per 1 oktober 2013. In de Wippolder geldt een zone F waar vergunningparkeren is ingevoerd. Samengevat geldt in dit gebied: vergunningparkeren van maandag t/m zaterdag van 12 tot 24 uur er zijn  mixparkeerplaatsen met een ‘stop&shop’-tarief tijdens winkeltijden, Het eerste uur kost € 0,50, daarna € 2,50[…]

Lees verder