Brainstormsessie Stadspark ZO

Maandag 14 december was de inspirerende opstart van een speciale commissie binnen de belangenvereniging die zich zal inzetten voor de oprichting van een stadspark in TU-Noord. Uitgenodigd waren adviseurs, belangenverenigingen en landschapsarchitecten. Uit de brainstormsessie zijn diverse goede ideeen gekomen die in een plan van aanpak zullen worden verwerkt.

Lees verder