Herijking LVVP+ volgende stap na gebiedsvisie Schieoevers

In de gebiedsvisie Schieoevers valt te lezen: “De Rotterdamseweg is de belangrijkste ontsluitingsweg voor het deel van Schie-ontsluitingsweg en deels als wijkontsluitingsweg. Op de Rotterdamseweg zullen twee nieuwe bruggen aansluiten: de ‘Gelatinebrug’ (alleen voor langzaam verkeer) en de ‘Faradaybrug’ (voor alle verkeer). Na realisatie van deze bruggen zal een studie[…]

Lees verder

Studie CAMPUS-park TU Noord

In het kader van het project “Delft Spettert” heeft LUZ architecten geparticipeerd aan de studie naar klimaatadaptatie en gebieds- ontwikkeling in de wijk TU Noord. In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims[…]

Lees verder

Ondertekening contract Pauwmolen wekt verbazing

De belangenvereniging is onaangenaam verrast door de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente Delft en projectontwikkelaar Timpaan voor het realiseren van een studentenflat op het Pauwmolenterrein Op de valreep van haar afscheid tekende demissionair wethouder Anne Koning een overeenkomst met projectontwikkelaar Timpaan voor de bouw van 200 studentenwoningen op[…]

Lees verder