Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen. In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen[…]

Lees verder

MER, Pauwmolen en wet geluidhinder

18 april heeft de belangenvereniging TU Noord twee zienswijzen ingediend met betrekking tot het ‘MER Delft Zuidoost’, ‘ontwerpbestemmingsplan Pauwmolen’ en ‘ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Pauwmolen’. Zie de bestanden: Zienswijze MER Pauwmolen 180411 (pdf) Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Pauwmolen 180411 (pdf)

Lees verder

MER, Pauwmolen en wet geluidhinder

18 april heeft de belangenvereniging TU Noord twee zienswijzen ingediend met betrekking tot het ‘MER Delft Zuidoost’, ‘ontwerpbestemmingsplan Pauwmolen’ en ‘ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Pauwmolen’. Zie de bestanden: Zienswijze MER Pauwmolen 180411 (pdf) Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Pauwmolen 180411 (pdf)

Lees verder