Belangenvereniging TU Noord

Het ontwerpbesluit voor hogere waarden (Wet geluidhinder) ter inzage.

Het ontwerpbesluit voor hogere waarden (Wet geluidhinder) voor de (reconstructie) kruising Mijnbouwstraat, Schoemakerstraat, Nassaulaan en Julianalaan gaat ter inzage. Het betreft 31 objecten waarvoor de voorkeurswaarden overschreden worden. Het ontwerpbesluit en het bijbehorende akoestisch onderzoek liggen ter inzage van 28 november 2013 tot en met 8 januari 2014 op de[…]

Lees meer

30 juni Hortusdag in Botanische Tuin

Op zondag 30 juni van 10 tot 17 uur organiseerde de Botanische Tuin van de TU Delft de Delftse Hortusdag. Het thema dit jaar is ‘WATER’. De activiteiten bestaan o.a. uit: een tentoonstelling over water, demonstraties plant en techniek, rondleidingen door de tuin, activiteiten voor kinderen, presentatie van vele organisaties[…]

Lees meer