Belangenvereniging TU Noord

Dagelijkse file Schoemakerstraat

Op de Schoemakerstraat (en Julianalaan) staan dagelijks files. Elders in de Delfts woonstraten staan nauwelijks files. Ondanks de verkeersmodellen die de filedruk niet herkennen, is de route Schoemakerstraat – Poortlandplein – Julianalaan – Oostpoortweg vrijwel dagelijks één lange rij auto’s. Afbeelding is gemaakt op 29 november rond 17.30 uur. Op[…]

Lees meer

Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen. In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen[…]

Lees meer