Nieuws gemeente TU gebied – 6 juni 2011

Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van de gemeente Delft over TU gebied dd. 6 juni 2011
—————————————————————————————————–
Commissie van de m.e.r. geeft conceptadvies

In de nieuwsbrief van 16 mei meldden we al dat het MER Delft Zuidoost getoetst wordt door de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. De commissie heeft inmiddels een conceptadvies geschreven. In dit conceptadvies geeft de commissie aan dat zij van oordeel is dat het MER goed bruikbaar is om bij de fasering van de diverse bestemmingsplannen rekening te houden met milieueffecten. Daarnaast adviseert ze om een aanvulling op te stellen voor luchtkwaliteit, omdat op dit aspect nog essentiële informatie ontbreekt. In de komende weken wordt deze aanvulling opgesteld en verstuurd naar de commissie, waarna zij een definitief advies geeft.

Het conceptadvies is vanaf 6 juni te lezen op de website van de commissie www.eia.nl.

Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van de gemeente Delft over TU gebied dd. 16 mei 2011
—————————————————————————————————–
Twaalf zienswijzen zorgvuldig beantwoorden
De gemeente heeft op het bestemmingsplan Pauwmolen en het MER twaalf zienswijzen ontvangen. Voordat de plannen verder kunnen, worden deze zienswijzen beantwoord in een nota van zienswijzen. De gemeente wil deze nota met aandacht maken en verwacht dat in september besluitvorming door de gemeenteraad kan plaatsvinden. Daarna worden de stukken ter inzage gelegd en gepubliceerd via www.delft.nl en deze nieuwsbrief.
—————————————————————————————————–
Commissie voor de m.e.r. geeft advies
Het MER wordt op dit moment getoetst door de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. De verwachting is dat de commissie begin juni een advies geeft over het MER.
—————————————————————————————————–
Kansenkaart voor groen en water
Een belangrijk punt van kritiek op de plannen voor Delft Zuidoost is het ontbreken van een concrete invulling van groen en water in de wijk. Om de kwaliteit van de toekomstige leefomgeving in Delft Zuidoost te verbeteren en te borgen werken de gemeente, de belangenvereniging TU-Noord, DUWO, het Hoogheemraadschap van Delfland en de TU inmiddels samen aan een kansenkaart voor water en groen in de wijk. Op die kaart staat waar groen en water een plaats kan krijgen in de wijk en hoe realisatie het meest kansrijk is. Deze kansenkaart is de basis voor toekomstige bouwplannen en bestemmingsplannen in Delft Zuidoost.
In een workshop wordt deze kansenkaart gepresenteerd en kunnen belanghebbenden aanvullingen geven. De verwachting is dat deze workshop in juli of augustus zal plaatsvinden. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
—————————————————————————————————–

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *