Jan de Oude Park, Pauwmolen, Steenvlinder

Langs de Jan de Oudeweg ligt een groenstrook die onderdeel is van een ecologische zone. We noemen het de Jan de Oudepark. Op die plek, naast de Pauwmolen wil projectontwikkelaar Steenvlinder woningen bouwen. Zij hebben in 2018 de grond aangekocht van Evides. De belangenvereniging TU Noord heeft bij de gemeente via een Wet open overheid (Woo) verzoek om meer informatie gevraagd over hoe dit plan tot stand is gekomen. De wijk was immers beloofd dat deze groenstrook een opknapbeurt zou krijgen nadat Evides haar bedrijvigheid zou staken. Deze belofte was compensatie voor de bouw van de woontoren Pauwmolen op een ander deel van diezelfde ecologische zone.  Het Woo verzoek is na bijna een jaar beantwoord, maar nog veel informatie ontbreekt. We hebben dan ook bezwaar aangetekend.  

Participatiebijeenkomst mei 2023

Intussen probeert Steenvlinder het gesprek te beginnen met omwonenden en woningzoekenden over de invulling van dit terrein. In mei 2023 was de tweede participatiebijeenkomst. Er waren ongeveer 15 tot 20 mensen, en een architect en een ecoloog die hun visie gaven over hoe je zou kunnen bouwen op deze groenstrook. Tijdens de discussie bleek dat het aantal woningen dat Steenvlinder in gedachten heeft nog steeds  tussen de 80 en de 120 zit. Nieuw is dat het mogelijk niet louter om koopwoningen zou gaan, want Vidomes overweegt om 50 sociale huurwoningen onder beheer te nemen. Steenvlinder wil met bewoners in overleg over welk soort bouw men wenselijk vindt: hoog of trapsgewijs etc. Ook werd bv prefab als minder belastend voor mens en natuur geopperd. Voor benodigde parkeerplekken wil men  de waterkelders onderzoeken. Onder de aanwezigen van de participatiebijeenkomst heerst veel verwarring over de dubbele bestemming die de gemeente lijkt toe te kennen aan dit kleine gebied: belangrijke ecologische verbinding, maar ook bouwbestemming. Hoe combineer je dat op zo’n klein stukje? Veel bewoners vonden het belangrijk dat het ‘wandelrondje’ blijft bestaan.

Milieukundig onderzoek

Tot oktober 2023 loopt nog een milieukundig onderzoek door bureau Van der Helm. Op de bijeenkomst werd verteld dat de gemeente overweegt om Steenvlinder de mogelijkheid te bieden om tot het verlengde van de Teldersstraat te bouwen. Daarvoor zou Steenvlinder dan wel nog grond van de gemeente moeten kopen. Dan zijn er twee plekken waar gebouwd kan worden, aan weerszijden van de heuvels aan de Jan de Oudeweg kant. Er blijft nog minder ruimte voor de ecologische zone en voor de buizerd die er huist en jaagt.

Houd de website van TU Noord in de gaten en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen.

stenen bij Pauwmolen