Groen doen in Delft, bijeenkomst 21 maart a.s.

De gemeenteraad gaat op donderdag 21 maart in gesprek over de herziening van het groenbeleid in de nieuwe Nota Groen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via griffie@delft.nl

Wij hebben in een korte notitie ter voorbereiding van deze bijeenkomst onze ideeën aangegeven.

Samengevat pleiten we ervoor dat de nieuwe Nota Groen betere en ruimhartiger regels voor bescherming en compensatie gaat bieden voor groen en dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals bouwplannen uitgegaan wordt van het incorporeren van bestaand groen in de bouwplannen en een duidelijke kwantitatieve norm voor de hoeveelheid groen per inwoner.