Geothermie Delft naar volgende fase

en uitnodiging informatie evenement !

Afgelopen najaar heeft het Geothermie Delft (GTD) project een belangrijke mijlpaal bereikt. Op het terrein van GTD langs de Rotterdamseweg is de boorfase met succes afgerond. Een stevige operatie die voor zover bij ons bekend zonder problemen voor omwonenden is uitgevoerd. Op de website van Geothermie Delft is een timelapse video te zien met een mooi overzicht van het boorproces.

Uiteindelijk zijn er een Productieput en een Injectieput geboord. De Productieput loopt tot een diepte van bijna 3.000 meter onder de wijk Emerald in Delfgauw. De Injectieput is ongeveer 2.500 meter diep en loopt tot onder de Botanische tuin. Zie afbeelding:

Vergunningsgebied aardwarmte en boorputten

Aan het begin van het traject heeft Geothermie Delft contact gezocht met een aantal belanghebbende partijen waaronder onze belangenvereniging. Tijdens deze voorbereidende fase en de procedure voor de bestemmingsplanwijziging hebben we middels een zienswijze een groot aantal vragen gesteld over met name de effecten die het Geothermie project zou kunnen hebben op de omgeving en omwonenden. De vragen en beantwoording daarvan kunt u hier terugvinden.

Met het afronden van het boorproces volgt een nieuwe fase en daar hoort ook een volgende vergunningsaanvraag bij; de aanvraag startvergunning aardwarmtewinning Delft. Deze vergunning beslaat de bouw van de bovengrondse installaties en gebouwen, bouw van een warmtepompcentrale en de productie en levering van warm water. De vergunning zal voor een periode van 2 tot maximaal 3 jaar gelden. Daarna volgt een vergunningsaanvraag voor de lange termijn productie en levering van aardwarmte.

Als eerstvolgende stap de aanvraag Startvergunning Aardwarmtewinning Delft I. De aanvraag is op 9 februari 2024 in procedure gegaan en gepubliceerd op www.mijnbouwvergunningen.nl. Een dergelijke aanvraag is technisch en complex. Toch is het van belang dat er een stevig draagvlak is onder omwonenden. Het ministerie van Economische Zaken, EZK, heeft daarom een informatie evenement gepland.

Toch niet helemaal vlekkeloos ?

Inmiddels is er via het ministerie van Economische Zaken en Staatstoezicht op de Mijnen naar buiten gekomen dat zich tijdens het boren van de injectieput toch een probleem heeft voorgedaan. Tijdens het boren is de put “ingestort” en is de boorpunt afgebroken. Er is vervolgens een nieuwe put geboord. Het consortium van Geothermie Delft wordt nu om gevraagd om meer duidelijkheid te geven over mogelijke nadelige gevolgen van het stuk van de boorput wat niet gebruikt wordt en ook ondergronds niet is afgedicht.

Het onderstaande informatie evenement is een goede gelegenheid om meer duidelijkheid te krijgen over deze materie. Een artikel met commentaren van het Staatstoezicht op de Mijnen is hier te vinden.

Uitnodiging Informatie Evenement Geothermie Delft !

Het informatie-evenement zal plaatsvinden op 5 maart van 18:00 tot 21:00 uur. Locatie: Technische Universiteit Delft, faculteit CiTG (gebouw 23; 1e verdieping, via hoofdingang). Het is een inloopavond, vooraf aanmelden is niet nodig. Inwoners van de Wippolder en omliggende wijken krijgen in de komende weken nog een uitnodiging in de bus. Naast Geothermie Delft en het Ministerie van Economische Zaken zullen ook de Gemeente, Staatstoezicht op de Mijnen en TNO aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Het is een mooie gelegenheid voor iedereen die geïnteresseerd is in deze alternatieve vorm van warmtevoorziening of die vragen heeft bij het project om informatie in te winnen. U kunt met uw vragen ook terecht bij de belangenvereniging. Stuur dan een mail naar tunoord@gmail.com met het onderwerp “Geothermie”