Uitnodiging DUWO plannen nieuwbouw Kanaalweg op 11 december

overgenomen uit brief van DUWO:

DUWO is al enige tijd in gesprek over het TU Noord gebied met gemeente, TU en belangenvereniging TU Noord in het kader van een gemeentelijke werkgroep Groen Blauw. Graag willen wij jullie betrekken bij en informeren over onze ideeën voor een nieuw gebouw op de plaats van het voormalige Dish hotel aan de Kanaalweg 3. Wij willen jullie de gelegenheid bieden jullie belangen in te brengen en meningen over het plan te geven om zo samen tot een zo goed mogelijk plan te komen.

DUWO nodigt jullie daarom uit dinsdag 11 december 2012 a.s. om 18.30 uur in ons kantoor aan de Kanaalweg 4.

Neem als je dat wilt gerust ook anderen uit je achterban mee.
Wij zorgen voor koffie en thee. Reken op ongeveer anderhalf uur bijeenkomst.
De architect zal het schetsontwerp toelichten, met de context van de verschillende belangen.
Voorts is er gelegenheid vragen te stellen over het plan en reacties te geven.
Een soortgelijke bijeenkomst houden we met belanghebbenden van de TU en met medewerkers van de Gemeente Delft.

DUWO heeft een droom een duurzaam wooncomplex voor studenten te realiseren in het TU Noord gebied in Delft, waarin ondergebracht het International Student House. Het plan is gelegen op de overgang tussen enerzijds een groene, bij voorkeur publiek toegankelijke, ecozone met een nieuw aan te leggen waterberging en anderzijds een prachtig stedelijk pleintje waaraan straks ook de entree van het nieuwe kantoor van DUWO is gelegen. Het complex zou moeten omvatten zo’n 350 studentenkamers in clusters van 8 à 10, een één-laagse ondergrondse parkeergarage met circa 165 parkeerplaatsen en zo’n 1700m2 International Student House (ISH) met allerlei ondersteunende functies voor met name buitenlandse studenten. Architectenbureau Cepezed heeft in de zomer 2012 een schetsontwerp getekend dat we nu voorleggen aan de verschillende stakeholders in het gebied om de reacties te polsen en commentaar op te halen.

Geef s.v.p. even aan in een e-mailtje aan Arjo Boerstra dat je er bij wil zijn, dan kunnen we rekening houden met de zaal en de koffie en thee.
Nogmaals, van harte uitgenodigd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *