AD besteed aandacht aan ongewenste groeistrategie TU Delft

Samen met 8 andere bewonersverenigingen in Delft, verenigd in het DOBB-io heeft de belangenvereniging TU Noord in een brief aan B&W laten weten grote bezwaren te zien in de groeiplannen van de TU. Het Algemeen Dagblad heeft deze brief opgepakt en er op 9 maart een artikel aan besteed. In dit artikel geeft een woordvoerder van de TU aan snel contact te willen hebben met de brievenschrijvers. Een woordvoerder van de gemeente Delft geeft in het artikel aan vooral goed contact te hebben met de TU en zich eerst intern te moeten beraden over een reactie aan de bewoners van Delft.

Het AD artikel en de volledige tekst van het artikel staat hieronder weergegeven.

De tekst van het Artikel in het AD

Druk op stad neemt toe: ‘40.000 studenten? Dat past niet in Delft’

Nu worden er nog ruim 27.000 ingenieurs opgeleid, maar in 2030 moeten 40.000 studenten les krijgen op de TU Delft. Als de universiteit zoveel groter wil worden, wat betekent dat dan voor de stad? Moeten Delftenaren niet kunnen meepraten als er mogelijk veel meer studenten in Delft komen?

Theresia Schouten 09-03-23, 20:02 

In 2019 was 25.000 studenten nog het absolute maximum volgens de TU Delft. Een te grote druk op de leefbaarheid in de stad werd onder meer als reden genoemd om de groei een halt toe te roepen. Nu zet de universiteit in op een hele andere koers: flink groeien met daarbij ook vestigingen in Den Haag en Rotterdam. Als het aan de TU ligt, worden er in 2030 jaarlijks 40.000 studenten aan de universiteit opgeleid tot ingenieur.

De komende maanden buigen studenten, docenten, wetenschappers en andere belanghebbenden van de TU zich over hoe de universiteit meer mensen kan gaan opleiden in en rondom Delft. Dat uitgerekend stadsbewoners niet zijn uitgenodigd om mee te praten over de plannen, baart negen Delftse grote bewonersverenigingen zorgen. Onder de vlag Delfts Overleg Bewonersbelangenorganisaties (DOBB) schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur en de TU Delft dat een verdere groei van de universiteit voor hen onacceptabel is als de druk op de stad niet wordt verminderd. ‘Voor ons als gezamenlijke bewonersorganisaties is de grens van de omvang van de TU Delft al lang bereikt.’

Meepraten

Met een lange lijst met wensen, bedenkingen en suggesties wil de DOBB daarom ook kunnen meepraten over plannen om te groeien. ‘Wij hebben als bewoners te maken met de gevolgen van de groeiplannen van de TU’. De negen ondertekenaars denken dat de stad er niet op berekend is om meer TU-studenten te ontvangen. Het stadsbestuur heeft nog niet laten weten of bewoners ook betrokken worden, dus nemen de negen nu alvast een voorzet. ‘Van zowel de gemeente Delft als de TU Delft verwachten we een serieus commitment om dat waar te maken, en niet alleen woorden maar ook daden’.

Soms overheer­sen deze qua aantallen de andere bewoners

DOBB vreest dat de TU-groei grote gevolgen heeft voor de woningvoorraad en leefbaarheid in Delft. Doordat er al te weinig sociale studentenwoningen zijn, kopen vastgoedinvesteerders en rijke ouders eengezinswoningen op. Die panden delen ze vervolgens op in meerdere te verhuren kamers, met als gevolg dat er in rustige woonwijken toch opeens studentenhuizen ontstaan. 

‘Aan de TU verbonden passanten zijn de dominante bewoners geworden. Soms overheersen deze qua aantallen de andere bewoners’, schrijft DOBB. ‘In de Simonsstraat zijn inmiddels zo veel studentenhuizen dat het een uitgaansgebied begint te worden’. Om te voorkomen dat woningen opgaan aan studenten, wil DOBB dat er studentenwoningen op de campus worden gebouwd en dat daar ook plaats komt voor horeca en de studentenverenigingen. 

Geluidsoverlast, druggebruik, rommel op straat, bedreigingen van de buren en straatintimidatie. Het lijstje van overlast veroorzaakt door studenten is een steeds langere volgens DOBB. Daarom moeten de gemeente, de TU en studentenhuisvesters samen aan de slag om op overlastgevende plekken studentenhuizen terug te veranderen in woonhuizen voor gezinnen en starters.

Snel contact

‘De verenigingen kaarten terechte punten aan, die wij herkennen’, reageert een TU-woordvoerder. De universiteit neemt daarom snel contact op met de briefschrijvers. ‘Wij delen hun zorgen en hetzelfde uitgangspunt, want ook wij willen de druk op de stad verlagen’. Juist daarom wil de TU kijken naar de mogelijkheden om delen van de campus in andere steden in de omgeving onder te brengen, zegt de woordvoerder. 

Een woordvoerder van de gemeente Delft zegt dat het stadsbestuur doorlopend nauwe contacten heeft met het college van bestuur van de TU Delft. Een reactie op de DOBB-brief kan ze nog niet geven, omdat het stadsbestuur eerst intern wil bespreken wat er in staat.