Verslag presentatie herinrichting Julianalaan-West

Woensdag 23 juni was in het buurthuis bij de Rotterdamseweg een presentatie van de gemeente over de herinrichting van de Julianalaan-West. Er zijn twee varianten gepresenteerd die beiden tot doel hebben de 30km zone eindelijk te realiseren. Het profiel van de Julianalaan met 2 separate rijstroken wordt teruggebracht naar een[…]

Lees verder

Herinrichting Julianalaan-West

Woensdagavond 23 juni a.s. vindt er een bijeenkomst plaats waarin 2 alternatieve schetsen worden gepresenteerd voor de herinrichting van de straat Julianalaan-West (tussen de Jaffalaan en Michiel de Ruyterweg). De schetsen bevatten zowel een profiel als ook een voorstel voor uitwerking (materialen etc). Karakter van de avond is een inloopbijeenkomst. Mensen[…]

Lees verder

Opnieuw ongeval op gevaarlijke kruising

Woensdagmiddag 31 maart net na vijf uur is op de Julianalaan in Delft de bestuurster van een fiets in botsing gekomen met een taxibus.  Lees hier meer. Op het kruispunt hebben in het verleden ook aanrijdingen tussen auto’s en fietsers plaatsgevonden. De herinrichting van het kruispunt Jaffalaan heeft daarin geen verbetering gebracht.[…]

Lees verder

Vragen over verkeerstellingen St. Sebastiaansbrug

De belangenvereniging heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de verschillende verkeerstellingen die worden gehanteerd in de toelichting bij de Nota “Bereikbaar Delft – Leefbare Wippolder” en bij het bestemmingsplan Sebastiaansbrug. In de toelichting bij de Nota wordt over 22.530 voertuigbewegingen gesproken, terwijl in het bestemmingsplan slechts 14.000 voertuigbewegingen worden geteld.[…]

Lees verder