Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen. In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen[…]

Lees verder

Nieuws gemeente TU gebied – 6 juni 2011

Deze tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van de gemeente Delft over TU gebied dd. 6 juni 2011 —————————————————————————————————– Commissie van de m.e.r. geeft conceptadvies In de nieuwsbrief van 16 mei meldden we al dat het MER Delft Zuidoost getoetst wordt door de onafhankelijke commissie voor de m.e.r. De commissie heeft[…]

Lees verder