Dagelijkse file Schoemakerstraat

Op de Schoemakerstraat (en Julianalaan) staan dagelijks files. Elders in de Delfts woonstraten staan nauwelijks files. Ondanks de verkeersmodellen die de filedruk niet herkennen, is de route Schoemakerstraat – Poortlandplein – Julianalaan – Oostpoortweg vrijwel dagelijks één lange rij auto’s. Afbeelding is gemaakt op 29 november rond 17.30 uur. Op[…]

Lees verder

Gemeente krijgt nog geen voldoende voor m.e.r.

Het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost heeft van de Commissie voor de m.e.r. geen voldoende gekregen. In het MER (milieueffectrapport) beschrijft de gemeente de gevolgen van woningbouw- en andere plannen in Delft Zuidoost. De gemeente concludeert in het MER dat de gevolgen voor het milieu acceptabel zijn en dat alle plannen[…]

Lees verder

TU Noord blijft smerig

Ook uit echte metingen langs de straat is nu gebleken dat de luchtkwaliteit in TU Noord slecht is. Elk jaar berekent de gemeente Delft overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit aan de hand van de hoeveelheid verkeer en met behulp van een rekenmodel. Door bewoners is nu ook in de[…]

Lees verder