Datum volgende vergadering

De belangenvereniging TU Noord vergadert 10 x per jaar op een maandag van 20.15 uur tot 21.45 uur. De eerstvolgende vergadering is in de tweede helft van augustus. De locatie waar wij vergaderen is buurthuis Onder De Schie (Rotterdamseweg 51a). Leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en onderwerpen in[…]

Lees verder

Algemene Ledenvergadering en feest 10 jaar TU Noord – 110114

De Belangenvereniging TU Noord en de BuurTvrouwen nodigen u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst tevens buurtborrel 11 januari a.s. 17.00-20.00 uur in het Buurthuis `Onder de Schie´ (Rotterdamseweg 51A – Van Speykstraat). Na een korte algemene ledenvergadering (ALV) is er de gelegenheid om elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen, het tienjarig bestaan van de Belangenvereniging[…]

Lees verder

2 oktober – Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging TU Noord dinsdag 2 oktober 2012 van 19.30 uur tot 22.00 uur Leden van de belangenvereniging en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Locatie: de Berlagezaal van de Faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134 o.a. met een presentatie van docenten en studenten van[…]

Lees verder

Geen beroep tegen Pauwmolen door belangenvereniging

De belangenvereniging TU Noord stelt geen beroep in tegen het bestemmingsplan Pauwmolen en het bijbehorende Hogerewaardenbesluit Wet geluidhinder. Na uitvoerig beraad binnen het bestuur en met een aantal omwonenden is een brief naar het college van B&W gestuurd met aanvullende vragen over het bouwplan. B&W heeft hierop toegezegd nog op[…]

Lees verder